"Orfografiya va punktuatsiya masalalari" fani filologiya va tillarni o'qitish (ozbek tili) 1-kurslari uchun mo`ljallangan

ushbu fan Filologiya va tillarni o'qitish(O'zbek tili) mutaxassisligi bakalavr yo'nalishi 4-kurs talabalari uchun mo'ljallangan