Мумтоз потика асослари ва лингвопоэтика aфани асосий ихтисослик фан хисобланиб 5120100 (Филология ва тилларни укитиш козок тили) ихтисослигида укитилади