5120100 бағдарындағы Шет ел әдебиеті пәні  мамандық бойынша негізгі оқу пәндерінің бірі. Шет ел әдебиеті тарихы төмендегі кезеңдерден тұрады: шет ел әдебиетінің  антик дәуірі, орта ғасырлар әдебиеті үлгілері, ояну дәуірі әдебиеті, XVII-XVIII ғасырлар әдебиеті. XIX ғасыр әдебиеті. XX ғасыр әдебиеті. Көрсетілген дәуірлер тек ғана әдеби-тарихи көз-қарастан емес, ал әдеби теориялық философиялық-психологиялық және эстетик көз-қарастан да үйреніледі. Пәннің міндеті-  әлем  халықтары әдебиетінен жалпы жол көрсететін мағлұматтар   беру, дүниежүзілік көлемде ерекше орны бар әдебиет нұсқаларымен студенттерді қаруландыру болып табылады. Нәтижеде шет ел әдебиеті бойынша  алдыңғы орынды иелейтін Европа  мен Америка халықтары әдебиетінің әр түрлі дәуірлердегі ірі тулғаларының көркем сөздегі мұралары жөнінде  мағлұматтар беру көзде тұтылады.