Bul kurs filosofiya tariyxı dep atalatuǵın úlken pánniń kelesi bólegi bolıp, bul kursta tiykarınan orta ásirler, oyanıw dáwiri hám XVII-XVIII ásirlerdegi evropadaǵı filosofiyalıq oy-pikirlerdiń rawajlanıwı haqqında sóz etiledi. Bul kurstı ózlestiriw ushın aldınǵı 1-kursta ótilgen áyyemgi dáwir filosofiyası, tiykarınan antikalıq filosofiyanı jaqsı biliw zárúr. Sebebi orta ásirlerde, oyanıw dáwirinde, hátte XVII-XVIII-áyairlerde de antikalıq filosofiya klassika sıpatında qaralıp, bul filosofiyaǵa arqa súyewge háreket etiledi, ondaǵı ayrım pastulatlar analizlenedi hám kritikalanadı. Kurstıń orta ásirlerge aranalǵan temalarında qalayınsha antikalıq filosofiya jetiskenlikleri din talaplarına boysındırılǵanlıǵın, oyanıw dáwirinde din qısımınan azat bolıp, óziniń antropocentristlik mazmunın kórsetiwge urınǵanlıǵın kóriwimiz múmkin. XVII –ásir «ullı sistemalar» ásiri dep atalıp, bul dáwirde ayrıqsha sociallıq institut sıpatında qwliplesip atırǵan ilimniń jańasha kóz-qarastı jaratıwǵa háreket etip atırǵanlıǵın, bunda eski antikalıq filosofiya, onıń ózgertilgen teologiyalastırılǵan orta ásirler variantınıń kritikalanıp,  jańa nemec klassikalıq filosofiyanıń  payda bolıwına tiykar jaratılıp atırǵanlıǵın kóriwińiz múmkin.

Bul oqıw kursı filosofiya tálim baǵdarı 2-kurs studentleri ushın arnalǵan bolıp, bul pánge 30 saat lekciya, 30 saat seminar ajıratılǵan. Usı pán estetika tiykarların, onıń strukturalıq qásiyetleri, nizamlıqları hám kategoriyaları, estetikalıq munasábetlerdiń mánisi, estetikalıq oylar rawajlanıwı, kórkem óner hám kórkem emes obiektleri hám olardıń estetikalıq analizlew menen baylanıslı máselelerdi óz ishine aladı.  “Gózzallıq filosofiyası” páni filosofiyalıq pánlerdi ózlestiriwshi bolajaq jas filosoflardı estetikalıq tárepten tárbiyalawda zárúrli oqıw kursı esaplanadı. 

«Rawajlanıw filosofiyası» pániniń maqseti - keń kólemdegi bilimli tájiriybeli qániygelerde, filosofiyalıq oylawdı ilimiy rawajlanıwın рám ilimiy-dialektikalıq aspekttegi kóz-qaraslar tiykarında payda etedi. Pán boyınsha talabalardıń bilimlerine tómendegishe talaplar qoyıladı.Student: - studentlepde bul baǵdar haqqındaǵı ilimiy tiykaplanǵan kóz-qapastı qáliplestipiw usıllapı рám pánniń predmeti рaqqında túsinikke iye boladı - rawajlanıw nızamlarınıń mexanizmleri рám rawajlanıw kategoriyalarınıń ózine tán ózgesheliklerin biledi рám keleshekte bul baǵdardaǵı máselelerdi sheshiӯde tiykar xızmetin atqaradı;

Bul oqıw kursı filosofiya tálim baǵdarı 2-kurs ushın arnalǵan bolıp, bul pánge 16 saat lekciya, 18 saat seminar ajıratılǵan. Bul oqıw kursı filosofiya tálim baǵdarı ushın arnalǵan. Bul pánde oylaw principleri, dialektikalıq oylaw nızamlıqları, dialektikalıq oy rawajı haqqında keń túrde jarıtıp beriledi. Logika filosofiyanıń zárúrli quramı bólegi, perspektivalı baǵdarlarınan biri bolıp tabıladı. Sol sebepli da filosofiya boyınsha bakalavr - qánigeligi tayarlaw processinde - Logika tariyxı hám teoriyası pánin oqıtıwǵa ayrıqsha itibar beriledi. Jámiyettiń intellektuallıq potencialı, ruwxıy rawajlanıw dárejesi qanshelli bálent bolsa, onıń ulıwma rawajlanıw dárejesi sonshalıq joqarı, zamannıń rawajlanıwıǵa qosatuǵın úlesi úlken, globallasıw shárayatında jáhán jámiyetshiligindegi ornı bálent hám bekkem bolıp tabıladı. 

Bul pánniń maqseti «Sociologiya» tálim baǵdarında bilim alıp atırǵan kásiplik dárejesin támiyinlewshi pánniń teoriyalıq tiykarları boyınsha bilimin asırıw, keleshekte ámeliy iskerliginde sociolog alımlar tájiriybeleri tiykarında is júritiw boyınsha túsinik hám de sanalı múnásebet payda bolıwın támiyinlewden ibarat. Sonıń menen birge izertlew dástúrin dúziw, maǵlıwmatları qayta islew hám alınǵan maǵlıwmatlardı analizlew qábiletin rawajlandıradı. 

Xalıq bántligi, miynet resursları, miynet ónimdarlıǵı, miynet bazarı, miynet qatnasıqları, miynetti shólkemlestiriw, miynet tiykarları, miynet ádebi, miynet kelispewshilikleri, miynet iskerliginiń motivaciyası, miynet tarawındaǵı sociallıq kepilliklerin sociologiyalıq metod hám usıllar járdeminde úyreniw. Sociallıq-ekonomikalıq processlerdi hám halatlardı ashıp berip, pánniń strukturası hám ózine tánligin kórsetiw. 

Bul oqıw kursı sociologiya tálim baǵdarı 2-kurs ushın arnalǵan bolıp, bul pánge 34 saat lekciya, 34 saat seminar ajıratılǵan. Kurstıń tiykarǵı maqseti sociologiyanıń jámiyet turmısındaǵı ornı, funkciyaları, áhmiyeti haqqında tolıq maǵlıwmat beriw, zamanagóy sociallıq turmıstıń quramalı hádiyse hám processlardıń ilimiy túshsiniw, ámeliy iskerlikte sociologiyalıq bilim hám metodlardan paydalanıw kónlikpelerin qáliplestiriwden ibarat.