Bul oqıw kursı filosofiya tálim baǵdarı 3-kurs ushın arnalǵan bolıp, bul pánge 34 saat lekciya, 34 saat seminar ajıratılǵan. Bul kurs filosofiya tariyxı dep atalatuǵın úlken pánniń kelesi bólegi bolıp, bul kursta tiykarınan orta ásirler, oyanıw dáwiri hám XVII-XVIII ásirlerdegi evropadaǵı filosofiyalıq oy-pikirlerdiń rawajlanıwı haqqında sóz etiledi. Bul kurstı ózlestiriw ushın aldınǵı 1-kursta ótilgen áyyemgi dáwir filosofiyası, tiykarınan antikalıq filosofiyanı jaqsı biliw zárúr. Sebebi orta ásirlerde, oyanıw dáwirinde, hátte XVII-XVIII-áyairlerde de antikalıq filosofiya klassika sıpatında qaralıp, bul filosofiyaǵa arqa súyewge háreket etiledi, ondaǵı ayrım pastulatlar analizlenedi hám kritikalanadı. 

Bul pán ulıwma insanıy sociallıq insan tiykarların, onıń quramlılıq ózgeshelikleri, ólshem hám normalar, principler hám kategoriyalar, sociallıq qubılıslar hám de qatnaslar áhmiyeti, sociallıq oylar tariyxı menen baylanıslı máselelerdi qamtıp aladı. Sociallıq filosofiya páni filosofiyalıq pánlerdi ózlestiriwshi bolajaq jas filosoflardı sociallıq tárepten tárbiyalawda zárúrli oqıw kursı esaplanadı. Usı pán sheńberinde studentler waqıya hádiselerdi filosofiyalıq talıqlaw hám de jámiyet hám insanlar aralıq qatnaslarda sociallıq qatnaslardıń ólshemlerin ilimiy analiz etedi. 

Bul oqıw kursı filosofiya tálim baǵdarı 3-kurs studentleri ushın arnalǵan bolıp, bul pánge 34 saat lekciya, 34 saat seminar ajıratılǵan. Bul pán moraldıń ulıwma insanıy tiykarlar, onıń quramlılıq ózgeshelikleri, ólshem hám normalar, principler hám kategoriyalar, morallıq qubılıslar hám de qatnaslardıń áhmiyeti, morallıq oylar tariyxı menen baylanıslı máselelerdi qamtıp aladı. Moral filosofiyası páni filosofiyalıq pánlerdi ózlestiriwshi bolajaq jas filosoflardı morallıq tárepten tárbiyalawda zárúrli oqıw kursı esaplanadı. 

Bul oqıw kursı filosofiya tálim baǵdarı 3-kurs studentleri ushın arnalǵan bolıp, bul pánge 34 saat lekciya, 34 saat seminar ajıratılǵan. Usı pán estetika tiykarların, onıń strukturalıq qásiyetleri, nizamlıqları hám kategoriyaları, estetikalıq munasábetlerdiń mánisi, estetikalıq oylar rawajlanıwı, kórkem óner hám kórkem emes obiektleri hám olardıń estetikalıq analizlew menen baylanıslı máselelerdi óz ishine aladı.  “Gózzallıq filosofiyası” páni filosofiyalıq pánlerdi ózlestiriwshi bolajaq jas filosoflardı estetikalıq tárepten tárbiyalawda zárúrli oqıw kursı esaplanadı.